Konsultacje społeczne - Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach projektu "Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice".
 
Projekt Operatu udostępniony jest:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl
  • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Rozwoju Miasta Pl. Ratuszowy 58 pok. 208.
 
Propozycje, opinie i uwagi do projektu Operatu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 21 sierpnia 2018.r. do godz. 15:00:
  • osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Rozwoju Miasta Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

 

informacja o konsultacjach

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalendarz FB