Kros Strzelecki

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Lidze Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy pn.: "Kros Strzelecki"

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 16.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: skrzywniak@jeleniagora.pl.

W załączeniu oferta: tutaj

 

Kalendarz FB