Kryptonim „Krokus” – czyli III edycja Międzynarodowych Manewrów Ratowniczych

22

Po raz trzeci, w dniach 10- 12 kwietnia 2019 r., na terenie Powiatu Jeleniogórskiego odbyły się Międzynarodowe Manewry Ratownicze w ramach projektu unijnego " Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" realizowane wspólnie przez Miasto Jelenia Góra z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Ponownie przedstawiciele Państwowych jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski oraz Republiki Czeskiej ćwiczyli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnorodnych sytuacjach. Podczas pierwszego dnia Manewrów, odbyły się nocne ćwiczenia, gdzie zgłoszeni uczestnicy musieli zmierzyć się ze zdarzeniem mnogim, w tym przypadku był to wypadek komunikacyjny 3 pojazdów. Na drugi dzień Manewrów najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie Miasta Jelenia Góra. W Times Gates- Bramach Czasu scenariusz zdarzenia zakładał wybuch niewybuchu, gdzie w strefie eksplozji znajdował się saper, który rozminowywał teren podziemi. Głównym zadaniem ratowników było rozebranie sapera z kombinezonu przeciwwybuchowego i udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnym istotnym ćwiczeniem było udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzenia termicznego i chemicznego, ratownicy działali na terenie Escape Room w Jeleniej Górze. Ratownicy mogli sprawdzić swoje umiejętności również w sytuacjach udaru mózgu u poszkodowanego, zawału serca, złamań nogi czy obojczyka, udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy również w przypadku rany postrzałowej jak i śpiączki hipoglikemicznej. Ćwiczenia nie tylko podnoszą kwalifikacje ratowników, ale integrują i uczą współdziałania polskich i czeskich partnerów projektu.  Kolejne Międzynarodowe Manewry Ratownicze planowane są w dniach 2-4 października 2019 r. wcześniej polscy i czescy przedstawiciele Partnerów projektu, jako zespół roboczy spotkają się we wrześniu w Jeleniej Górze, gdzie omówią  założenia do scenariusza kolejnych manewrów. 

 

Kalendarz FB