Mały Grant - Koncert Wiosenny

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Oferta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - "Koncert Wiosenny"

 

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl

 

 

Kalendarz FB