Mały grant - Konferencja z Agnieszką Stein

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14:00, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lud drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/12518/procedura-uproszczona

 

Kalendarz FB