Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie...

Miasto Jelenia Góra w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 2014- 2020, Miasto Jelenia Góra jako partner zrealizowało wszystkie planowane założenia na rok 2018. Dwa najważniejsze zakupy jakimi były średni wielospecjalistyczny samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym 4x4, do usuwania skutków klęsk żywiołowych na podwoziu SCANIA P 360 oraz  specjalistyczny samochód do wsparcia logistycznego działań ratowniczych podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatycznych – Renault Trafic, wykorzystywane są obecnie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Jelenia Góra oraz osobom przebywającym czasowo na terenie miasta. Samochód specjalistyczny został  wyposażony w sprzęt niezbędny do działania  w sytuacjach kryzysowych między innymi w  agregat prądotwórczy o mocy min. 2,0 kW oraz zestaw 2 najaśnic LED,  torbę medyczną do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zestaw do segregacji osób poszkodowanych w wypadkach masowych - zestaw TRIAGE. Nowo zakupiony sprzęt wykorzystywany był również podczas II edycji Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych, w których uczestniczyli przedstawiciele służb ze strony polskiej oraz czeskiej.

 
Wymiana doświadczeń i wiedzy oraz wzajemna miedzynarodowa pomoc przy rozwiązywaniu problemów sprawdziła się nie tylko podczas Miedzynarodowych Manewrów Ratowniczych ale i w czasie realnej akcji, która miała miejsce 17 listopada 2018 r. podczas pożaru lasu w Karkonoszach. Wspólne ćwiczenia służb polskich i czeskich pozwalają na  poszerzenie horyzontów oraz zgrywanie się służb, aby własnie podczas realnego zagrożenia umiejetnie ze sobą współpracować.
W ramach prowadzonego projektu aktualnie trwają uzgodnienia odnośnie zatwierdzenia wspólnego planu ratowniczego polsko – czeskiego  do zabezpieczenia  pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy. Plan ratowniczy jest dokumentem zawierającym procedury odnośnie pomocy w sytuacji kryzysowej mającej miejsce na pograniczu, oraz odnajdziemy w nim baze sił i środków jednostek pożarniczych i służb zarządzania kryzysowego. 
 
W dniu 10 grudnia odbędzie się spotkanie podsumuwujace działania wszystkich partnerów projektu oraz omówienie  zadań zrealizowanych w 2018 r. Będą również sprecyzowane kwestie realizacji planowanych ćwiczeń, szkoleń oraz inwestycji w następnym roku. W 2019 roku Miasto Jelenia Góra  w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” bedzie realizowało bardzo ważną inwestycję jaką będzie zakup i montaż  hydrologicznych stacji pomiarowych wraz ze stacją bazową, które będą stale monitorowały stan wód na rzekach i pomogą  ostrzegać mieszkańców Miasta Jelenia Góra przed zagrożeniami. Będą też zakupy doposażenia osobistego członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Jeleniej Góry oraz zakup specjalistycznego wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego do samochodu pożarniczego.
Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. i ostatni rok zapowiada się  równie pracowicie i ciekawie  pod względem zaplanowanych do realizacji zadań, o których więcej informacji będziemy przekazywać   w następnych publikacjach.
Współpraca służb polsko-czeskich ma znacznie szerszy wymiar niż tylko realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym. Pozwala na integracje międzynarodową i zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a także wypiera jakiekolwiek podziały narodowościowe i bariery  językowe, wspiera nawiązywanie przyjaźni ponad granice państw, zbliża ludzi i otwiera nowe perspektywy. 
 

 

Kalendarz FB