MSiT: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014 i zaprasza do składania ofert.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 20 listopada 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 Warszawa lub przesyłać na adres: 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 244 73 08 lub 22 244 31 97

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Kalendarz FB