MZK Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta, w strefie miejskiej Jeleniej Góry na podstawie wydanej Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.

 

 

Kalendarz FB