Nowy harmonogram odbioru odpadów

Od 1 lutego 2018 roku obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Konieczność korekty harmonogramu, nastąpiła z uwagi na przejęcie całego terenu miasta przez jednego operatora odbierającego odpady. Od lutego odpady komunalne z całego terenu Jeleniej Góry odbierać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra

http://jeleniagora.pl/content/harmonogram-odbioru-odpad%C3%B3w

Informacje odnośnie terminów odbioru odpadów, a także zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne przyjmowane są:

- telefonicznie pod nr tel. 75 75 49 004, 75 75 46 294, 75 75 49 884
- osobiście: Referat Gospodarki Odpadami ul. S. Okrzei 10, pok. 206d. 

 

Kalendarz FB