Odnowienia w lasach komunalnych

W maju wykonano odnowienia lasu w okolicach drogi do Siedlęcina, w pobliżu strzelnicy (oddz. 1b obręb ewidencyjny 28 NE) na powierzchni ponad 2 hektarów. Prace miały charakter dolesieniowy na powierzchni, na której były odnowienia naturalne.

Łącznie posadzono 3170 szt sadzonek w tym:

• 3000 szt. buka,

• 120 szt. dębu,

• 20 szt. czereśni,

• 30 szt. jodły.

Certyfikowany materiał sadzeniowy zakupiono w Nadleśnictwie Śnieżka i pochodził z leśnej szkółki kontenerowej w Kostrzycy.

W ramach odnowień lasu planowane jest wykonanie podobnych prac w okresie jesiennym. Planuje się wysadzenie ok. 6 tys. sadzonek różnych gatunków, głównie buka w ramach przebudowy drzewostanów.

 

Kalendarz FB