Oferta uproszczona - MKS "Karkonosze-Jelenia Góra"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Karkonosze-Jelenia Góra" pn.: "udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna"

 

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 3 lutego 2022 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: skrzywniak@jeleniagora.pl.

 

Oferta MKS Karkonosze Jelenia Góra

 

 

 

Kalendarz FB