Ogłoszenie o naborze w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń...

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27, informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie Grantów w ramach Poddziałanie 3.3.3 ZIT AJ Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Celem Projektu grantowego jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych wsparta inwestycjami w OZE. Realizacja Projektu obejmuje obszar, w skład którego wchodzi: 4 gminy miejskie (Kowary, Piechowice, Wojcieszów, Złotoryja), 3 gminy miejsko – wiejskich (Gryfów Śląski, Mirsk, Świerzawa), 6 gmin wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka) oraz 1 miasto na prawach powiatu (Jelenia Góra). Realizacja inwestycji jest zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji Projektu), uwzględniającym ogólny cel działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Wniosków o powierzenie Grantu.

Termin przyjmowania Wniosków o powierzenie Grantu : od 24.02.2020r., w godzinach 08:00-15:00. Miejsce: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. 1 Maja 27 Jelenia Góra (sekretariat I piętro)

Kwota I alokacji do rozdysponowania wynosi: 1.500.000,00 zł.

Nabór trwa do wyczerpania środków.

wymagane dokumenty i więcej informacji na stronie: KARR - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej"

 

 

Kalendarz FB