Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania".

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14270/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-pomocy-spolecznej

 

Kalendarz FB