Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022.

 

ogłoszenie: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/16181/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-miescie-jelenia-gora-w-roku-2022

 

zaproszenie: https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/16182/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej

 

Kalendarz FB