Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2014 roku.

 

 

treść ogłoszenia:

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11115&idmp=5&r=r

 

Kalendarz FB