Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2020r

zarządzenie 0050.615.2020.VIII

 

 

Kalendarz FB