OTWARTY KONKURS OFERT„UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2021–2022 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”

Więcej informacji pod linkiem:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14006/otwarty-konkurs-ofert-na-rea...

 

Kalendarz FB