Otwarty konkurs ofert na prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
link do BIP

Grupa:

 

Kalendarz FB