Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/13275/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2020-roku-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

 

Kalendarz FB