Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15610/otwarty-konkurs-ofert-na-rea...

 

Kalendarz FB