Otwarty konkurs ofert- "Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Prowadzenie ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra"

 

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15282/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-prowadzenie-osrodka-wsparcia-klubu-samopomocy-dla-20-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-zamieszkalych-na-terenie-miasta-jelenia-gora 

 

Kalendarz FB