Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ds. osób z niepełnosprawnościami oraz równego traktowania - Pani Lucyna Musiał-Jabłońska

Zarządzenie: http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenie/12290/zarzadzenie-nr-0050-373-2019-viii

Dyżury:

 poniedziałek w godz. 9-11

 czwartek w godz. 14-16.30

Pl. Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza) pok. 4

tel. 601 509 248

e-mail: pelnomocnik@jeleniagora.pl

 

Kalendarz FB