Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Najważniejszym zadaniem Władz Miasta Jeleniej Góry oraz pracowników Urzędu Miasta jest zapewnienie i utrzymanie przyjaznego klimatu oraz jak najlepszych warunków realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców Jeleniej Góry oraz gości naszego miasta poprzez nowoczesne przywództwo regionalne wyrażające się inicjatywą administracji publicznej w zakresie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego regionu oraz sprawna obsługa podmiotów gospodarczych i klientów ułatwiająca im osiąganie słusznych celów.

 Określa się główne cele polityki jakości:

 

  • Wsparcie dla przedsiębiorców, szczególnie tworzących nowe miejsca pracy,
  • Stworzenie nowoczesnej dzielnicy przemysłowej,
  • Rozwój funkcji turystycznych Jeleniej Góry w oparciu o Stare Miasto, Cieplice, Sobieszów, Jagniątków oraz współpracę z  gminami Kotliny Jeleniogórskiej,
  • Modernizacja układu drogowego miasta oraz komunikacji publicznej,
  • Zapewnienie mieszkańcom usług oświatowych, sportowych
    i kulturalnych na wysokim poziomie,
  • Racjonalizacja wydatków bieżących miasta i zwiększanie dochodów własnych.

 Ustanawiając niniejszą Politykę Jakości zapewniam o zaangażowaniu Najwyższego Kierownictwa i pracowników w realizację określonych celów strategicznych oraz podnoszenie jakości pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra poprzez utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marcin Zawiła

 

Polityka jakości do pobrania w pliku pdf

Prosimy o wypełnienie i zapisanie na swoim komputerze pobranej ankiety, a następnie o przesłanie jej na adres: iso_um@jeleniagora.pl

Dziękujemy!

 

Kalendarz FB