Pomiary meteorologiczne na terenie Miasta Jelenia Góra

Uprzejmie informujemy, że Miasto Jelenia Góra z uwagi na duże znaczenie jakości klimatu na optymalne planowanie zabiegów klimatoterapeutycznych w Uzdrowisku Cieplice, zleciło uruchomienie stałej stacji meteorologicznej w strefie A ochrony uzdrowiskowej przy ul. Fabrycznej.

Bieżące wskazania dotyczące serii pomiarów meteorologicznych jakie panują na terenie Uzdrowiska Cieplice prezentowane są mieszkańcom, kuracjuszom, personelowi medycznemu, za pośrednictwem strony internetowej Miasta (pod adresem https://miasto.jeleniagora.pl/content/pomiary-meteorologiczne-na-terenie-miasta-jelenia-góra).

Wyniki pomiarów są aktualizowane co godzinę.

 

Kalendarz FB