Posadź drzewo - kontynuacja akcji

Miasto Jelenia Góra zachęca do włączenia się do akcji nasadzeń drzew na wyznaczonej polanie w Parku Wzgórze Kościuszki. Kontynuacja rozpoczętej w czerwcu akcji możliwa jest dzięki kolejnej partii sadzonek pozyskanej z Nadleśnictwa Śnieżka.

Do dyspozycji są sadzonki jarzębów, jodeł i świerków. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra przyjmuje zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą uczcić ważne w swoim życiu wydarzenia. Takie zgłoszenie jest rejestrowane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra w specjalnym tabelarycznym rejestrze. Drzewo otrzymuje w ten sposób kolejny numer. Rejestr prowadzony będzie tylko w celu identyfikacji drzew w przyszłości i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

Zlecenie posadzenia drzewa wraz z podaniem okoliczności, jakie mają być upamiętnione w ten sposób, należy wysłać na e-mail: wkalinowski@jeleniagora.pl

 

 

Kalendarz FB