Powołanie Komisji Konkursowej z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zdania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie 0050.805.2021.VIII z dnia 17.02.2021

 

Kalendarz FB