Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku pubilcznego na 2015 rok"

W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego Miasto Jelenia Góra jest Partnerem w ramach PO KL pt. „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” został wypracowany projekt „Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok”, który to projekt zostaje poddany konsultacjom społecznym.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od dnia 8 października 2014 r. do dnia 21 października 2014 r. do godz. 15:30 w formach:

1) punktów konsultacyjnych zlokalizowanych w:

 • Urzędzie Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 pok. 1
  w godzinach pracy urzędu

 • Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze ul. Okrzei 10 pok. 102 
  w godz. 8:00 - 15:30

 

2) przyjmowania w wersji elektronicznej i papierowej propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który jest dostępny do pobrania:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl

 • na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry - www.jeleniagora.pl

 • w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 pok. 1 w godzinach pracy urzędu,

 • w siedzibie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze ul. Okrzei 10 pok. 102 w godz. 8:00 - 15:30.

 

3) spotkania organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego, dnia 9 października 2014r. o godz. 14:00 w siedzibie Domu 7 Marzeń ul. Okrzei 10.

 


Propozycje, uwagi i opinie można przekazywać:

 • osobiście lub drogą korespondencyjną pod adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra

 

Projekt „Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 rok” dostępny jest:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl

 • na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry - www.jeleniagora.pl

 • w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 pok. 1 w godzinach pracy urzędu,

w siedzibie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze ul. Okrzei 10 pok. 102 w godz. 8:00 - 15:30.


formularz konsultacji
   formularz konsultacji.doc
 

projrkt Programu
   projekt Programu.pdf
 

 

Kalendarz FB