Procedura uproszczona - koncert kolęd

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jsolinski@jeleniagora.pl

 

Koncert kolęd - oferta

Grupa:

 

Kalendarz FB