Procedura uproszczona - nagranie utworów na debiutancką płytę Sulamity Ślubowskiej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego, to jest nagranie utworów na debiutancką płytę Sulamity Ślubowskiej.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 22 września 2021 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres kultura@jeleniagora.pl

Oferta

 

Kalendarz FB