Procedura uproszczona - "Tradycje bożonarodzeniowe poezją pisane"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną: jskoczen@jeleniagora.pl

Procedura uproszczona - Ogłoszenia Prezydenta - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

 

Kalendarz FB