Program profilaktyki i korekcji wzroku

Przeprowadzenie badania wzroku u uczniów klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych z terenu Miasta Jeleniej Góry, w tym:

- badanie przy pomocy tablicy Snellena,

- badanie ruchomości gałek ocznych i dna oka,

- badanie wad refrakcji autorefraktometrem komputerowym po porażeniu akomodacji,

- wystawienie recepty na soczewki okularowe,

- wystawienie skierowania na dalsze badania specjalistyczne i/lub szpitalne.

Badania mają być przeprowadzone na terenie placówek oświatowych, w terminach uzgodnionych z dyrekcją szkoły. W przypadkach wymagających rozszerzonej diagnostyki – w siedzibie realizatora programu.

Planowana liczba objętych programem: około 1.300 uczniów. Ostateczna liczba dzieci objętych badaniami zostanie określona w umowie, do dnia 30 września 2017 roku, zgodnie
z arkuszami organizacyjnymi szkół.

Ogłoszenie

 

Grupa:

 

Kalendarz FB