Projekt „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

 

Tytuł projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Schemat 1.3.A  Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 

Beneficjent: Miasto  Jelenia Góra

 

Wartość całkowita -   3 975 786,05 zł

Wartość dofinansowania z UE -  2 748 862,92 zł

 

Zakres  i cel projektu:

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5.14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Jeleniej Góry poprzez uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne (ul. Thebesiusa i ul. Spółdzielczej) w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze.

 

Rezultatem projektu będzie wzrost poziomu inwestycji w MŚP oraz poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w Jeleniej Górze.

 

 

Etapy realizacji projektu:

  1. Pismem nr WK.420.825.2016.AM z dnia 24.05.2017 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został wybrany do dofinansowania.
  2. W dniu 28.12.2017 r. Wybrano Wykonawcę na wykonanie zadania pn.  „Budowa odcinka ulicy Thebesiusa w Jeleniej Górze realizowane w ramach Projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych” (w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Link do strony:   http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/7927

 

Kalendarz FB