Projekt Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Całkowita wartość projektu:
  • 1 273 827,12 zł
Wartość dofinansowania projektu:
  • 1 183 917,12 zł

Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”
 
Projekt „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra” jest projektem realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z miastem Jelenia Góra.
Okres realizacji: 2017-09-01 – 2019-08-31
 
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich:
Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności 174 uczniów/uczennic (w tym 92dz) do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca sierpnia 2019r..
Grupa docelowa
  • 174 uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (92K, 82M)
  • 10 nauczycieli prowadzących praktyczną naukę zawodów (7K, 3M)
  • 3 Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe
 
        ◦ Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
        ◦ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze
        ◦ Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze
 

 

Rodo – Klauzula Informacyjna Dla Uczestników Projektu Edukacja Kluczem do Kariery

Rodo – Klauzula Informacyjna Dla Uczestników Projektu Edukacja Kluczem do Kariery

 

Kalendarz FB