Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, proszę o zapoznanie się z informacją w celu sprawnej realizacji Państwa sprawy w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

 

Załatw Swoją sprawę nie wychodząc z domu!


W celu zapobiegnięcia tworzeniu się zatłoczonych i potencjalnie niebezpiecznych zakaźnie sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miasta, a w razie konieczności  załatwienie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon. Przypominam, że istnieje możliwość sprawdzenia telefonicznie czy sprawa wymaga osobistego kontaktu. Ze swojej strony zachęcam do kontaktu i załatwienia sprawy przez ePUAP, mailowo, elektroniczne systemy rejestracyjne bądź telefonicznie jeżeli na to pozwala jej przedmiot . Sugerujemy również dokonywanie płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej . Jeżeli nie znacie, bądź nie  jesteście Państwo pewni numeru rachunku  bankowego, na który należy dokonać przelewu, proszę o kontakt wskazany w punkcie Podatki / Opłaty za odpady komunalne (patrz niżej).
W przypadku pierwszego kontaktu zachęcam do skorzystania z numerów centrali Urzędu Miasta Jelenia Góra:

+48 75 75 46 210 ,  +48 75 75 46 101

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP  

Ze względu na zainteresowanie załatwieniem najczęściej realizowane zadania funkcjonują dedykowane numery telefonów i systemy:

INFORMACJA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA:   
tel. +48 75 75 46 356 ,  e-mail: wok@jeleniagora.pl   

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: tel. +48 75 75 46 355

DOWODY OSOBISTE: tel. +48 75 75 49 867

EWIDENCJA LUDNOŚCI:tel. +48 75 75 49 863

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (rejestracja pojazdów, wydawanie i wymiana dokumentów, praw jazdy):
Prawa jazdy: tel. +48 75 75 46 280

Ewidencja pojazdów: tel. +48 75 75-46-260

Rejestracja pojazdów: tel. +48 75 75 46 234, +48 75 75 46 284, +48 75 75 49 881, +48 75 75 49 882

e-mail: komunikacja@jeleniagora.pl

System kolejkowy Wydział Komunikacji -  https://bezkolejki.eu/umjgora

URZĄD STANU CYWILNEGO: tel.: +48 75 75 46 112, +48 75 75 46 115, +48 75 75 46 190  
e-mail: usc_um@jeleniagora.pl 

System kolejkowy USC - https://bezkolejki.eu/uscumjgora

PODATKI / OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu:

podatków, uzyskać można pod numerami
tel. +48 75 75 46 236  lub +48 75 75 49 014 (księgowość podatkowa)

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem 
tel. +48 75 75 49 887  lub +48 75 75 49 877 (księgowość podatkowa).
e-mail: podatki@jeleniagora.pl 

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce: serwis samorządowy - kontakt 
(link):  

https://miasto.jeleniagora.pl/content/kontakt-1

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra.  

Skargi i Wnioski Mieszkańców!


Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni – zostaje zawieszone do odwołania. Osoby zapisane na spotkania zostaną poinformowane o możliwym terminie spotkania po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej. W najbliższym okresie zgłaszanie przez mieszkańców skarg i wniosków realizowane będzie telefonicznie i mailowo przez wydziały merytoryczne za pośrednictwem stanowiska ds. skarg i wniosków.
SKARGI I WNIOSKI: tel. 75 75 46 175
e-mail: skargi_um@jeleniagora.pl

Karta Dużej Rodziny, i Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny

Rejestracja i przyjmowanie wniosków wniosków w sposób bezpośredni – zostaje zawieszone do odwołania. W najbliższym okresie zgłoszenia realizowane będzie telefonicznie i mailowo e-mail: awieczorek@jeleniagora.pl  tel. 723001208

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

 

Zwieszone zostaje udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielnie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest złożenie przez osobę uprawnioną za pośrednictwem e-mail organizacje@jeleniagora.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

wniosek (pdf)

Zaświadczenia o Rewitalizacji

https://miasto.jeleniagora.pl/content/wniosek-o-wydanie-za%C5%9Bwiadczenia-wz%C3%B3r

 

Wizyta bezpośrednia w urzędzie


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, proszę o przyjmowanie tej formy  załatwienia sprawy jako ostateczną w konkretnych przypadkach wymagających złożenia dokumentów osobiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wskazanych przez służby sanitarne kraju. 
Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy, by zachowały odpowiednią odległość, co najmniej 1 m od innych osób oczekujących w pomieszczeniach urzędu oraz pracowników obsługujących. 

Liczę na przyjęcie przez Państwa moich sugestii i zrozumienie sytuacji oraz okoliczności przy jakich realizowane są zadania przez jeleniogórski samorząd. Ze swojej strony dokładamy starań by zadania i oczekiwania mieszkańców były realizowane sprawnie i terminowo. 

Apeluję o załatwianie spraw urzędowych w możliwie bezpieczny dla nas wszystkich sposób - telefonicznie, mailowo, a w życiu codziennym o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

Kalendarz FB