Raport o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu - ozon

 

Raport o przekroczeniu dopuszczalnego i/lub poziomu docelowego substancji w powietrzu ALERT POZIOMU II

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Data godz.

Data wystąpienia 26-go dnia przekroczenia poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (uwzględniono średnią liczbę dni z przekroczeniami z 3 lat: 2016-2018, za wyjątkiem stacji w Lądku Zdroju i Lubaniu, gdzie dostępne są pomiary tylko z 2018 r.):

  • Czerniawa: 6 lipca 2018 r. / godzina 01:00

  • Jelenia Góra – Ogińskiego: 3 sierpnia 2018 r. / godzina 16:00

  • Lądek-Zdrój: 4 sierpnia 2018 r. / godzina 16:00 (wyniki z 1 roku)

  • Lubań: 7 sierpnia 2018 r. / godzina 17:00 (wyniki z 1 roku)

Wrocław – Bartnicza: 17 sierpnia 2018 r. / godzina 17:00

Zagrożenie

Przekroczenie poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu (120 µg/m3; dopuszczalne 25 dni w roku kalendarzowym – średnio z ostatnich 3 lat) w 5 stacjach pomiarowych na terenie 2 stref w województwie dolnośląskim.

Obszar na którym wystąpiło przekroczenie

Strefa Aglomeracja Wrocławska (PL0201):

  • Wrocław, ul. Bartnicza,

Strefa dolnośląska (PL0204):

  • Czerniawa,

  • Jelenia Góra – Ogińskiego,

  • Lądek-Zdrój,

  • Lubań.

Przyczyny

Oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (tzw. prekursorów ozonu).

Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu i przyczyny zmian

Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Czas trwania przekroczenia

Od dnia stwierdzenia przekroczenia do 31 grudnia 2018 r.

Podpis

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Opracowanie

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia zanieczyszczeń

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności, które należy podjąć

Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na wolnym powietrzu.

Obowiązujące ograniczenia i środki zaradcze

Zgodnie z „Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego”.

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych

Możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia np. pogorszenie samopoczucia, przejściowe nasilenie dolegliwości układu oddechowego: kaszel, spłycenie oddechu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opracowanie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu.

Sposób ogłoszenia

Strona internetowa http://dpi.duw.pl .

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Zakres działań krótkoterminowych: zgodnie z Planem działań krótkoterminowych dla stref województwa dolnośląskiego.

 

Nr kontaktowy tel.

71 340 62 05

 

Kalendarz FB