Rozstrzygnięcie konkursu ofert - opieka wytchnieniowa 2021r.

Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry nr 0050.1018.2021.VIII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2021 r.

 

 

 

 

Kalendarz FB