Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór

W dniu 24 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Jelenia Góra rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabór. Treść rozstrzygnięcia znajduję się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 0050.587.2020.VIII z dnia 24 lipca 2020 roku.

1. Rostrzygnięcie konkursu

 

2. Załącznik do zarządzenia

 

Kalendarz FB