Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów.

Grupa:

 

Kalendarz FB