Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

     

Informacja o projekcie  zrealizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów  Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

 

Tytuł projektu:                

Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

Nazwa programu:          

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP:          

Miasto Jelenia Góra (https://www.jeleniagora.pl/)

Partner projektu:           

Tennisverein Gelb-Weiß Görlitz e.V. (https://www.tennis-goerlitz.de/)

W sierpniu 2018 roku Miasto Jelenia Góra nawiązało współpracę z niemieckim Partnerem i w ramach wspólnego planowania odbyły się dwa spotkania na których określono m.in. zakres projektu, zadania poszczególnych partnerów, sposób finansowania, a także odpowiednią ilość osób, aby wynikiem spotkania było zintensyfikowanie kontaktów. W efekcie spotkań, a także wymiany uwag drogą telefoniczną, papierową i e-mailową złożono kompletny wniosek o dofinansowanie, zakładający organizację turnieju tenisowego dla amatorów gry w tenisa ziemnego z obszaru wsparcia. Współpraca przy organizacji wydarzenia obejmowała m.in. uzgodnienia dotyczące: ostatecznego terminu, sposobu rozmieszczenia informacji o projekcie, rekrutacji zawodników, transportu, noclegów a także określenia ostatecznej ilości rozgrywek po przeanalizowaniu wieku zgłoszonych tenisistów.   

 

Opis zrealizowanego projektu:

W dniach 6-8 września 2019 r. w Jeleniej Górze odbył się "Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów" zorganizowany przez Miasto Jelenia Góra przy udziale Partnera Projektu Tennisverein Gelb-Weiß z Görlitz. Turniej był efektem współpracy transgranicznej Beneficjenta i Partnera projektu, którzy  współdziałali, wywiązując się z poczynionych podczas organizacji uzgodnień. Dzięki szerokim działaniom informacyjnym (m.in. rozwieszeniu plakatów, emisji spotu radiowego, publikacji banera internetowego) promującym Projekt, wzięło w nim udział łącznie 63 uczestników zarówno z Polski jak i Niemiec zamieszkujących obszar wsparcia, a także goście i kibice zainteresowani tenisem. Zawody były okazją do poszerzenia kontaktów na płaszczyźnie sportowej po obu stronach granicy. Rywalizacja toczyła się
w sześciu kategoriach i objęła:

1. Otwarte indywidualne rozgrywki dla kobiet

2. Otwarte indywidualne rozgrywki dla mężczyzn

3. Turniej deblowy

4. Indywidualne rozgrywki dla mężczyzn 50+

5. Indywidualne rozgrywki dla mężczyzn 60+

6. Turniej pocieszenia.

Zrealizowane zakupy materiałów i wyposażenia umożliwiły przygotowanie kortów tenisowych do gier i przeprowadzenia rozgrywek, nad którymi czuwali sędziowie. Organizator zapewnił transport niemieckich uczestników oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla wszystkich przyjezdnych zawodników. Podczas całodniowych rozgrywek wszyscy tenisiści mogli skorzystać z cateringu obiadowego na terenie kortów. Po pierwszym dniu zawodów odbyła się wspólna kolacja integracyjna play-party, dzięki której uczestnicy nawiązali bezpośrednie kontakty, wymienili się spostrzeżeniami oraz omówili różnice treningowe. Organizator zadbał o pomoc medyczną na kortach i pomoc tłumacza zarówno podczas rozgrywek jak i kolacji integracyjnej, a także o bezpieczeństwo uczestników i pozostawionego mienia – zapewniając odpowiednią ilość ochroniarzy. Wydarzenie sportowe przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, a amatorom tenisa ziemnego towarzyszyła zdrowa rywalizacja podczas trzech dni turnieju. Na zakończenie nagrodzono zwycięzców pucharami, dyplomami i nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca.

Rezultatem opisanych zadań jest aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy, wzmocnienie powiązań pomiędzy środowiskami tenisowymi z obszaru wsparcia w Polsce oraz w Niemczech, a także odbudowa zaniedbanej współpracy transgranicznej pomiędzy regionami. Intensyfikacja powiązań w dalszej perspektywie zagwarantuje organizację kolejnych wspólnych projektów dotyczących wydarzeń sportowych. Doposażone korty tenisowe będą wykorzystywane

w przyszłości do nowych spotkań podczas wymiany grup z obszaru wsparcia.

 Cel projektu:   

Wzmocnienie powiązań i aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy poprzez wspólne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

 

Okres realizacji:             

01 marca 2019 – 31 października 2019

 

Wartość zatwierdzonego projektu:

Całkowita wartość projektu: 26 338,99 EUR

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 20 000 EUR

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 316,95 EUR

Wartość wkładu własnego: 5 022,04 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 75,93 %

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 5%

 

Kalendarz FB