Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna - mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Miejskiemu Klubowi Sportowemu Karkonosze Jelenia Góra pn.: “Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna”.


Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres skrzywniak@jeleniagora.pl

Skan oferty: Miejskiego Klubu Sportowego Karkonosze Jelenia Góra

 

Kalendarz FB