VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGO

O współpracy, integracji i partnerstwie w dniu 5 marca 2015 roku rozmawiali pełnomocnicy organizacji pozarządowych wraz z organizacjami pozarządowymi z regionu jeleniogórskiego. VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników odbyło się przy współpracy Miasta Jeleniej Góry z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Mówiono o budowaniu platformy współpracy w oparciu o konsultacje społeczne.

Uczestnicy Forum zapoznali się z podstawowymi informacjami nt. Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedstawiono im dwa procesy konsultacyjne, które zrealizowane zostały podczas trwania projektu „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”. Ponadto pokazano wyniki badań ankietowych, których celem było określenie stopnia zainteresowania udziałem w procesie konsultacji społecznych w Jeleniej Górze. Konsultacje społeczne to proces w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany, które będą miały wpływ na ich codzienne życie. Konsultacje to przede wszystkim zbieranie opinii o tych planach, modyfikowanie ich oraz informowanie o ostatecznej decyzji. Mając na uwadze wszystkie te aspekty uczestnicy Forum mieli możliwość doświadczyć konsultacji społecznych podczas trwania warsztatów. Odpowiadano na pytania jak organizacje pozarządowe mogą wspomóc proces konsultacji społecznych? Gdzie i jak informować o konsultacjach? Jakie są korzyści i bariery współpracy podczas konsultacji społecznych? Problematykę współpracy oparto o dwie płaszczyzny NGO – JST oraz NGO – NGO. Uczestnicy zwracali dużą uwagę na problem komunikacji, jawności informacji oraz przede wszystkim na brak poczucia sprawczości ze względu na niewystarczającą informację zwrotną. Podsumowanie Forum utwierdziło uczestników w przekonaniu, że konsultacje społeczne są ważne ponieważ dają możliwość wyrażenia własnej opinii i są istotnym narzędziem integracji lokalnej.

Projekt „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji nt. projektu w biurze RCWIP ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (tel. 75 642 20 00) bądź w Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych UM Jelenia Góra (plac Ratuszowy 58, tel. 75 75 46 152) 


konsultacje jelenia góra 2 przez tvbogatynia

Grupa:

 

Kalendarz FB