Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Gmina Jelenia Góra

 

Nazwa zadania: Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

Cel projektu: Wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

 

W dniu 11 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa powierzenia grantu  w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

 

Dzięki otrzymanej dotacji 39 dzieci z terenu Gminy Jelenia Góra otrzyma laptopy o wartości 2,5 tys. zł każdy.

 

Sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PPGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR.

 

Otrzymane dofinansowanie: 97 500,00 zł

 

 

Kalendarz FB