Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze -  Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Miejscowość: w Jeleniej Górze; Pl. Ratuszowy 32/32a
Data: 17 maja 2018 r. w godzinach 10.00 - 13.00
Miejsce: siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
Informacje o spotkaniu: spotkanie dotyczyć będzie możliwości wsparcia inwestycji  rozwojowych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020 w formie instrumentów zwrotnych. Zostaną przedstawione również założenia wdrażanych, w ramach RPO WD 2014-2020,  projektów grantowych skierowanych do przedsiębiorców, a dotyczących wsparcia usług szkoleniowych, doradczych oraz rozwojowych. 
Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy ze środków Unii Europejskiej.
 
Program spotkania:
  •     Dolnośląski Bon na Innowacje szansą na rozwój działalności przedsiębiorstw -  Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  •     Współpraca międzynarodowa, jako droga do rozwoju Twojej   firmy – oferta sieci Enterprise Europe Network dla przedsiębiorstw - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  •     wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów na doradztwo – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
  •     Fundusze Europejskie jako instrumenty wspierające rozwój i konkurencyjność dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MMŚP poprzez dofinansowanie inwestycji i usług rozwojowych - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  •     Wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na zwiększenie konkurencyjności firm - Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 15 maja 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42

 

Kalendarz FB