"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Klauzula informacyjna RODO 

1. Tytuł projektu: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” 

2. Klasyfikacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020” nr RPDS.10.02.03-02-0008/16. Oś Priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poddziałanie 10.2.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

3. Beneficjent: Miasto Jelenia Góra

4. Okres realizacji: 1.08.2016 – 3.06.2018

5. Wartość projektu: 1 809 881,95 zł

6. Kwota dofinansowania: 1 719 387,85 zł

7. Opis projektu: 

Problem: dysproporcje edukacyjne, niska jakość edukacji w Jeleniej Górze - w 10 szkołach prowadzących kształcenie ogólne uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych poniżej średniej % ZIT AJ. Zdiagnozowano, iż problem dotyczy uczniów, nauczycieli, szkół.

Uczniowie: niska motywacja do nauki, braki w wiedzy z wcześniejszych lat, trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, problemy rozwojowe.

Szkoły: niedostateczna oferta dodatkowych zajęć odpowiadających potrzebom uczniów, w tym o szczególnych potrzebach, proces uczenia niedostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów, brak nowoczesnego wyposażenia, w tym specjalistycznego.

Nauczyciele: niewystarczające kwalifikacje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i szczególnych potrzeb uczniów.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z jeleniogórskich publicznych szkół:

 1. Szkoła Podstawowa Nr7
 2. Szkoła Podstawowa Nr8
 3. Szkoła Podstawowa Nr13
 4. Szkoła Podstawowa Nr15
 5. Gimnazjum Nr3
 6. Gimnazjum Nr4
 7. Gimnazjum Nr5
 8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych
 9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr2
 10. III Liceum Ogólnokształcące

Łącznie wsparciem zostanie objętych min. 1167 osób, w tym: min. 1112 uczniów, w tym 56 niepełnosprawnych: (541 uczniów szkół podstawowych, w tym 36 niepełnosprawnych, 217 uczniów gimnazjów, w tym 16 niepełnosprawnych, 354 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnych, w tym 4 niepełnosprawnych) i 55 nauczycieli pracujących w szkołach objętych wsparciem. Działania:

 • Dodatkowe zajęcia w obszarze kompetencji kluczowych (wyrównawcze)
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach (wspomagające rozwój, koła z zakresu kompetencji kluczowych)
 • Stypendia
 • Kursy/studia dla nauczycieli (kompetencje kluczowe, specjalne potrzeby)
 • Doposażenie szkół( pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne)

Efekty: wzrost kompetencji uczniów, wyrównanie deficytów rozwojowych, wzrost kwalifikacji nauczycieli, wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w m. Jelenia Góra

 

Harmonogram udzielanego wsparcia w roku szkolnym 2018/2019

1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, Jelenia Góra 58-500; 

1. Nie odbędą się zajęcia z matematyki: 26.11.2019 wtorek 13,35 – 14,25 oraz 27.11.2019 środa 12,45 – 13,30

2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Paderewskiego 13, Jelenia Góra 58-506;

3. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Piotra Skargi 19, Jelenia Góra 58-500;

4. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 34, Jelenia Góra 58-560;

5. III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła li 25, Jelenia Góra 58-506.

Zajęcia z matematyki w dn. 09.10.2018 nie odbędą się

Beata Polowczyk 10.50-11.35

Maria Siegieńczuk 14.20-15.05

Harmonogram udzielanego wsparcia w roku szkolnym 2017/2018:

1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, Jelenia Góra 58-500;

Zakończone zajęcia to

1.       Zad 1: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY DLA KLAS 4-5; piątek 13.35 – 14.20, koniec: 18.05.2018

2.       Zad 2: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKEIGO DLA KLAS 2-3;  wtorek, 12.45 – 13.30, koniec: 22.05.2018

3.       Zad. 12:ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA KLASY I:  poniedziałek, 12.45 – 13.30 (1. grupa), wtorek 12.45-13.30 (2. Grupa), koniec 10.04.2018

4.       Zad 15: TERAPIA INDYWIDUALNA BIOFEEDBACK poniedziałek14.25 - 16.00 wtorek14.25 - 16.00, środa12.45 -16.00, czwartek 13.35-16.00; piątek 14.25 - 16.00, koniec: 18.05.2018

5.    zad. 5 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z matematyki DLA KLAS 2-3; czwartek, 11.40 - 13.30, koniec: 24.05.2018 

-  22.05.2018 zad 6 godz. 12.45 - 14.20 zajęcia odwołane

- zad 2 18.05. godzina 12.45-13.30 zajęcia odwołane

- zad 2 15.05. godziny.12.45-13.30 zajęcia odwołane

- pani Kamila Jankowska – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla kl. III  zajęcia z poniedziałku 14.05.2018 r. godz. 12.45 – 14.20  odbędą się we wtorek 15.05.2018 r. o godz.12.45 – 14.20

 

- pani Anna Muszyńska – zajęcia biofeedback

  zajęcia ze środy 16.05.2018 r. godz. 12.45 do 16.00  odbędą się :  14.05.2018  godz. 13.35 – 14.20, 

15.05.2018  godz. 13.35 –14.20, 18.05.2018  godz. 13.35 – 14.20, godz. 14.25 – 15.10         

 

Odwołane zajęcia:

- 9.02.2018 zad.1  13,35 – 14,20  E. Rybak
- 9.02.2018 zad.2   12,45 – 13,30M.Walaszczyk
- 8.02 zad 13 I grupa 12.45 – 13.30 przeniesiona na 9.02.2018  11.40 – 12.25, druga odwołana
- 09.01.2018, zad. 4 13.35 – 14.20 B. Kieta

Zajęcia w dniach 31.01.2018 Kamila Jankowska zadanie 5, 1.02, 8.02, 15.02 Karolina Trościńska zadanie 5, 2.02.2018 Elżbieta Rybak zadanie 1, 8.02.2018 Anna Muszyńska zadanie 15 zostają odwołane.

Zadanie 15 zajęcia z RSA Biofeedback w dniu 10.01.2018 godz. 12.45 -13.30, 13.35 - 14.20 14.25 - 15.10 zostają odwołane.

W dniu 2.01.2018 zajęcia zad.12 o godz. 12.45 - 13.30 prowadzący Kamila Jankowska są odwołane.

W czwartek 30.11.2017 nie odbędą się zajęcia z zad 5, 11.40 - 12.25 12.45 - 13.30. Zajęcia zostaną odrobione w 2018.

W dniach 19.11.2017 nie będa się odbywać zajęcia z Biofeedback RSA.

Zadanie 2.  Zajęcia z dnia 26.10.2017 godz. 12.45 – 13.30 13.35 zostają odwołane – 14.20, zostaną odrobione 1.02.2018 13.35 -14.20 oraz 22.02.2018 od 13.35 – 14.20.

Zadanie 5 Zajecia z dnia 19.10.2017. Godz 11:30- 13:30 zostana odrobione 23.10.2017 godz 12:45-13:30 i 30.10.godz 12:45-13:30.

Zadanie 2. Zajęcia z 19.10.2017 godz. 12.45 – 14.20 zostaną odrobione 8.02.2018 godz. 13.35 – 14.20 oraz 15.02.2018  godz. 13.35 – 14.20.

Zadanie 2: zajęcia z dnia 18.10. godziny 13.30  do 15.10 zostają odwołane. Odrobione będą w dniu 10.01.2018 godziny 13.35 do 15.10.

Zadanie 5: Zajecia z dnia 28.09 zostana odrobione 02.10 od godz. 11:40- 13:30.

Zajęcia z Panią Elżbietą Rybak: od 20.09 do 23.10 są odwołane. W dniach od  30.10 do 18.12 odbywają się wg następującego planu: 30.10.2017 14.25 - 15.10 (odrabiane za 20.09.2017),  6.11.2017 13.35- 14.20,  6.11.2017 14.25 - 15.10 (odrabiane za 27.09.2017), 13.11.2017 13.35- 14.20, 13.11.2017 14.25 - 15.10 (odrabiane za 27.09.2017), 20.11.2017  13.35- 14.20, 20.11.2017  14.25 - 15.10 (odrabiane za 2.10.2017), 27.11.2017 13.35- 14.20, 27.11.2017 14.25 - 15.10 (odrabiane za 9.10.2017), 4.12.2017  13.35- 14.20, 4.12.2017  14.25 - 15.10 (odrabiane za 16.10.2017), 11.12.2017 13.35- 14.20, 11.12.2017 14.25 - 15.10 (odrabiane za 23.10.2017), 18.12.2017 13.35-14.20

2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Paderewskiego13, Jelenia Góra 58-506;

Harmonogram zaktualizowany w dniu 12.06.2018

Odwołane są zajęcia 11 czerwca Koła informatycznego prowadzone przez Paulinę Dzikowską.

Od 6 do 8 czerwca są odwołane zajęcia wyrównawcze z jęz.niemieckiego, prowadzone przez Ilonę Barańską. 

4 i 5 czerwca odwołane są zajęcia KOŁO INFORMATYCZNE, prowadzone przez Paulinę Dzikowską.

29 maja nie odbędą się zajęcia: Koło informatyczne prowadzone przez Paulinę Dzikowską
Biofeedback z panią KAtarzyną Szafrańską jest odwołany do 22 czerwca br.
 

3. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Piotra Skargi 19, Jelenia Góra 58-500;

30.05.2018 zakończy się realizacja godzin zaplanowanych na rok szkolny 2017-2018

4. Szkoła Podstawowa nr 15 

Zakończenie zajęć

01.06.2018 -  szkoła idzie na rajd pieszy z okazji Dnia Dziecka w związku z czymzajęcia projektowe nie będą się dzisiaj odbywać

Zmiany harmonogramu od 20.05.2018

Zamiany harmonogramu od 22.05.2018

Pani Magdalena Cierpka z powodu choroby nie będzie realizowała zajęć z projektu zgodnie ze zwolnieniem lekarskim  od 14.02 do 16.02.2018r.

W piątek 20.10.2017 zajęcia z języka niemieckiego z Panią Magdaleną Cierpką nie odbędą się.

5. Szkoła Podstawowa nr 11 Klasy Gimnazjum nr 4, ul. ul. Karłowicza 33, Jelenia Góra 58-506;

6. Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, ul. Grunwaldzka 64a, Jelenia Góra 58-506;

1 czerwca (piątek), zajęcia projektowe nie odbędą się. 

7. Szkoła Podstawowa nr 15. Klasy Gimnazjum nr 5

Wykaz zajęć zakończonych - aktualizacja 

Wykaz zajęć zakończonych

Zamiany harmonogramu od 22.05.2018 

8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 34, Jelenia Góra 58-560;

Z uwagi na remont jednego z budynków wszystkie zajęcia czerwcowe odbywają się w sali 102A.

Zajęcia zakończyły się w dniu 25.05.2018 r.

Grupa VII (absolwenci) zakończyła już zajęcia, a grupa VIII nie ma zajęć w maju z uwagi na praktykę zawodową.

zajęcia odrabiane - październik

9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 39/41, Jelenia Góra 58-500;

Niniejszym informuję, iż w zwiazku z nieobecnoscia uczniow grupy N3U/3BH (jezyk niemiecki) na zajeciach w dniu 24.05.2018 r. lekcje 8,9, - ww. zajecia przeniesono na 7,8 lekcję w dniu 28.05.2018 r., sala 216.

Aktualizacja planu zajeć uzasadniona L4 nauczycieli:

1) J. Angielski R.Moszak

grupa A4U2 realizacja:

12.03.18 lekcja 8/ zamiast 05.03.18;

15.03.18 lekcja 8/zamiast 08.03.18

grupa 2U realizacja:

12.03.18 lekcja 9/zamiast 06.03.18;

15.03.18 lekcja 9/zamiast 06.03.18

grupa 1BHb realizacja:

21.03.18 lekcje 8,9/zamiast 07.03.18/Uwaga: zmiana terminu zakonczenia zajec na 21.03.18

2) J. Angielski K.Moszak

grupa A1U realizacja:

20.03.18 lekcja 9/zamiast 13.03.18

grupa A1BHa realizacja:

21.03.18 lekcja 8,9/zamiast 14.03.18/Uwaga: zmiana terminu zakonczenia zajec na 21.03.18

3) J. Niemiecki W. Nikol

grupa N2U/2BH realizacja:

19.03.18 lekcja 9/zamiast 09.03.18;

20.03.18 lekcja 9/zamiast 13.03.18;

26.03.18 lekcja 9/zamiast 09.03.18 (poprzednia zmiana na 12.03.18 nieaktualna).

4) Matematyka J. Swider

grupa M4BH realizacja:

23.03.18 lekcje 8,9/zamiast 12 i 13.03.18

- W zwiazku z L4 nauczyciela R.Moszak zajecia J.ANG.dla grup 1BHb, 2U, 3BH, 4U2 w okresie 05-08.03.2018r. sa przeniesione na okres pozniejszy, informacja o terminach zostanie przekazana po uzgodnieniu z nauczycielem.

- Zajęcia dla grupy N1BH zamiast lekcji 8 i 9 w dniu 01.03.18 (czwartek). - j.niemiecki nauczyciel K. Markiewicz zostaną zrealizowane w dniach 06.03.18 oraz 13.03.18 (wtorki) na lekcjach pierwszych sala 216.

- W zwiazku z L4 nauczyciela (Ma) - jezyk niemiecki: zajecia zgloszone do przeniesienia z dni 11-13.10.2017 r. zaplanowano do realizacji jak ponizej:
N 1U - 2h
lekcja 10 sala 216 w dniu 18.10.17 sr.
lekcja 10 sala 216 w dniu 25.10.17 pn.
N1BH - 2h
lekcja 8 sala 216 w dniu 19.10.17 czw.
lekcja 9 sala 216 w dniu 23.10.17 pn.
N4U/4BH - 2h
lekcja 9 sala 216 w dniu 17.10.17 wt.
lekcja 9 sala 216 w dniu 24.10.17 wt.

- Grupa N2U/2BH zamiast 26.09.17 (wt 8 lekcja) - 22.09.17 (wt 10 lekcja) 2) grupa N3U/3BH zamiast 26.09.17 (wt 9 lekcja) - 19.09.17 (wt 10 lekcja)

- W zwiazku z L4 nauczycieli,zajecia beda przeniesione na okres pozniejszy: a) MP  - L4 od 18.09.17 do 22.09.17 1) grupa A4U1a 2) grupa A4U1b 3) grupa A2BH b) PD - L4 od 18.09.17 do 25.09.17

- Grupa - Kolo Informatyczne w zwiazku z L4 nauczyciela, zajecia beda przeniesione na okres pozniejszy: a) MK (zast. za S)  - L4 22.09.17 grupa M3BHb

10. III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła li 25, Jelenia Góra 58-506.

W środę 30 maja kończy się język angielski (Maja Huminiłowicz), chemia skończyła się 24 maja (Elżbieta Fiołek)

8 czerwca (piątek) nie odbędą się zajęcia z matematyki (M. Siegieńczuk i B. Polowczyk)

 

 

Harmonogram udzielanego wsparcia w roku szkolnym 2016/2017 (27.02-23.06.2017):

 1. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, Jelenia Góra 58-500;
  1. Dwa kółka matematyczne dla kl. 4 (zadanie 7) z 10.05.2017 (środa godz. 12.45 - 13.30 i 13.35 - 14.20) z uwagi na wyjazd klasy na wycieczkę są przeniesione na 17.05.2017 (środa godz. 13.35 - 14.20) i na 31.05.2017 (środa godz. 13.35 - 14.20).
  2. Zajęcia z czwartku 11.05.2017 r.  godz. 12.45 - 14.20 z Panią Karoliną Trościńską zostają przeniesione na: 14.06.2017 12.45 - 13.30 oraz 21.06.2017 12.45 - 13.30
 2. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Paderewskiego13, Jelenia Góra 58-506;
  1. Małgorzata Rzeszowska (Zajęcia wyrównawcze z matematyki) - nieobecna do 19 kwietnia
  2. Ilona Barańska (Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego) - nieobecna do 5 kwietnia
  3. Krystyna Wróblewska (Koło matematyczne) - nieobecna do 5 kwietnia
  4. 27 kwietnia, nie odbędą się zajęcia Biofeedback, prowadzone przez panią Jowitę Burak-Głowacką
  5. 4 maja będą odwołane zajęcia z koła informatycznego z Panią Pauliną Dzikowską
  6. 9 maja nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego (z p. Iloną Barańską) oraz koła informatycznego (z p. Pauliną Dzikowską)
  7. do 10 maja (włącznie) nie odbędą się zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego (z p. Agnieszką Piotrowską)
  8. w dniach od 5 do 9 czerwca nie będą się odbywały zajęcia koła informatycznego z p. Pauliną Dzikowską.
  9. 13 czerwca nie odbędą się zajęcia projektowe z j.niemieckiego oraz koła informatycznego. Obchodzimy w szkole dzień sportu.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Piotra Skargi 19, Jelenia Góra 58-500;
 4. Szkoła Podstawowa nr 15 mieszcząca się  w Zespole Szkół: Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9, Jelenia Góra 58-570;
  1. Do dnia 12.04.2017r nie będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Agatę Kawę.
  2. Zajęcia prowadzone przez panią Zdzisławę Gadowską z przyrody w klasie 3 SP nie odbędą się w czwartek 20 kwietnia 2017 r.  Zostaną one odrobione 27 kwietnia 2017r.
  3. 10 i 11 maja nie odbędą się zajęcia z Panią Katarzyną Zielińską.
  4. Harmonogram odrabianych zajęć
  5. 02 i 03 czerwca 2017 nie odbędą się zajęcia z jęz. angielskiego z panią Agatą Kawą.
 5. Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze, ul. Karłowicza 33, Jelenia Góra 58-506;
  1. W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. zajęcia się nie odbywają.
  2. Zajęcia z matematyki z dnia  27 marca zostaną zrealizowane w dniu 29 marca na 7 lekcji.
  3. Z powodu choroby nauczyciela zajęcia wyrównawcze z matematyki w dniu 8 i 9 maja będą odwołane.
  4. 01.06.2017 r. zajęcia z języka niemieckiego są odwołane.
  5. We wtorek 13 06 zajęcia z matematyki są odwołane i zostaną odrobione 14 06 na 7 godzinie lekcyjnej.
 6. Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze w Zespole Szkół: Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, ul. Kamiennogórska 9, Jelenia Góra 58-570;
  1. Do dnia 12.04.2017r nie będą odbywały się zajęcia z matematyki prowadzone przez panią Izabelę Szik.
  2. Harmonogram odrabianych zajęć
  3. 02 i 03 czerwca 2017 nie odbędą się zajęcia z jęz. angielskiego z panią Agatą Kawą.
 7. Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, ul. Grunwaldzka 64a, Jelenia Góra 58-506;
 8. Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 34, Jelenia Góra 58-560;
  1. Zajęcia dla grupy IV kończą się w kwietniu (maturzyści).
  2. Grupa III nie ma zajęć w maju (praktyki)
 9. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 39/41, Jelenia Góra 58-500;
  1. Harmonogram - kwiecień 2017
  2. Harmonogram - maj 2017
  3. W dniu 28.04.2017 r. odwołano zajęcia z j. niemieckiego (8 lekcja 14.10-15.00) dla grupy N1U/1BH.
  4. W dniu 28.04.2017 r. odwołano zajęcia z j. niemieckiego (8 lekcja 14.10-15.00) dla grupy N3U/3U2/3B
 10. III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al. Jana Pawła li 25, Jelenia Góra 58-506.
  1. Zajęcia z języka angielskiego z Panią Andżeliką Fabijańską odbywać się będą we wtorek (zmiana tylko dnia tygodnia)

 

Studia podyplomowe - terminy zjazdów:

Zad. 35. Terapia pedagogiczna z arteterapią

Zad. 36. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
ul. Lwówecka 18, Budynek 11
58 - 503 Jelenia Góra

 

8. Dokumenty:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Zarządzenie nr 0050.873.2017.VII

 9. Zamówienia publiczne:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Dostawa pomocy dydaktycznych

Dostawa sprzętu dla niepełnosprawnych (RSA Biofeedback)

Dostawa pomocy dydaktycznych

Dostawa sprzętu IT

Obsługa projektu - specjalista ds. rozliczeń finansowych

Dostawa sprzętu dla niepełnosprawnych (RSA Biofeedback)

Obsługa projektu - koordynator

Obsługa projektu - koordynator

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zajęcia z psychologiem w Gimnazjum nr 3

Obsługa projektu - specjalista ds. kontroli, monitoringu i ewaluacji

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Loga unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

 

Kalendarz FB