XXII edycja konkursu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”

 Na spotkaniach tych podejmowane są trudne problemy i ważne dla oświaty tematy. Obecność fachowców różnych dziedzin funkcjonowania szeroko rozumianej oświaty pomaga dyrektorom znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań, wątpliwości i dylematów a po powrocie do placówek, sprawniejszego działania w obrębie stale się zmieniających przepisów prawa. Tematem wiodącym tegorocznego szkoleniowego spotkania dyrektorów były zagadnienia: „Subwencja oświatowa 2020 – wprowadzane dane do Systemu Informacji Oświatowej 2. Odpowiedzialność dyrektora za finansowanie oświaty”. Treść szkolenia była bardzo istotna z uwagi na częste zmiany jakie występują w sposobie zapisów i zakresu danych oraz częstotliwości ich wpisywania w elektronicznym Systemie Informacji Oświatowej. Każdy nietrafny zapis umieszczony przez placówkę powoduje wadliwe naliczenie wysokości subwencji oświatowej, która kierowana jest za pośrednictwem organu prowadzącego, jakim w tym przypadku jest Miasto Jelenia Góra. To z kolei spowodować może najczęściej zaniżenie jej wysokości dla danej placówki. Przy ogromnych kosztach jakie niesie oświata ze swoimi stale zresztą zwiększanymi przez MEN zadaniami niedokładne działanie w tym zakresie stanowić może kolejne poważne pole niedoszacowania. Stąd tak ważna jest dokładność, rozwaga i umiejętność rzetelnego przekazywania i archiwizowania danych w SIO przez jednostki i właściwy nadzór dyrektora nad tymi działaniami

Po zakończeniu części szkoleniowej po raz dwudziesty drugi nastąpiło rozstrzygniecie corocznego konkursu „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”. Ideą współzawodnictwa placówek w tym zakresie jest stałe i systematyczne pozyskiwanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych, materialnych i niematerialnych na rzecz uczniów, wychowanków a także bazy w jakiej funkcjonują jednostki. Dyrektorzy wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego rozliczają wydatki z pozyskanych od sponsorów, rodziców, zaprzyjaźnionych firm, pracodawców oraz innych organizacji w różnych obszarach. Przedmiotem rozliczeń są: wykonane remonty, modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, doposażenie w pomoce dydaktyczne, literaturę, multimedia itp., zakupy sprzętu, mebli i innego wyposażenia placówki, poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz wzbogacenie oferty dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

Zwycięskimi placówkami w tegorocznej edycji konkursu zostali:
W kategorii miejskie przedszkola: I m. Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek”- II m., Miejskie Przedszkole Nr 10 - III m.

W kategorii szkoły podstawowe: I m. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza - II m., Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika - III m.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I m. Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych, Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" - II m., Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - III miejsce.

Liderzy w konkursie „Gospodarna Szkoła i Przedszkole”, odebrali nagrody finansowe z rąk zastępcy prezydenta miasta Konrada Sikory z udziałem radnych komisji oświaty oraz dyrektorów jeleniogórskich placówek oświatowo-wychowawczych. Środki finansowe uzyskane w postaci nagród przeznaczone będą na zakup dalszego wyposażenia w placówkach. Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Niepedagogicznym należą się ogromne słowa podziękowania za zaangażowanie i przedsiębiorczość w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz materialnych i usługowych na rzecz placówek, którymi zarządzają i w których pracują. Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługują Sponsorzy, Rodzice i Jeleniogórskie Firmy – podmioty, które wspierają naszą społeczność oświatową w podnoszeniu jakości i standardów pracy na rzecz młodego pokolenia.

Opracował:
Paweł Domagała

 

20.12.2019

Galeria: 

 

Kalendarz FB