Złóż wniosek

Szanowni Państwo, poniżej pod linkiem umieszczony został do pobrania wniosek o wydanie JKDR. (Aktualizacja i stan na dzień 06.12.2016 roku)

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

  1. w przypadku rodziców lub opiekunów – dowódy tożsamości ze zdjęciem, 
  2. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły,
  3. w przypadku studentów do 24 roku życia – legitymację studencką lub zaświadczenie potwierdzające status studenta, 
  4. w przypadku kontynuujących naukę osób do 26 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, legitymację szkolną/studencką lub inny dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki,
  5. w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,
  6. w przypadku rodzinnych domów dziecka – postanowienie sądu,
  7. w przypadku opiekunów prawnych - postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

 

POBIERZ WNIOSEK - PLIK DOC

 

 

Kalendarz FB