Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi”
RPDS.04.05.01-02-0012/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa:  4 Środowisko i zasoby
Działanie: 4.5 Bezpieczeństwo
Poddziałanie: 1 - 4.5.1 Bezpieczeństwo - horyzont
Beneficjent:  Miasto Jelenia Góra.

Wartość całkowita:                             2 987 238,11 PLN

Wartość dofinansowania z UE:           2 531 650,91 PLN

 

Zakres projektu:

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Przebudowano kanalizację deszczową w rejonie ulic:

a)  Cervi

b)  Daniłowskiego

c)   Św. Jadwigi Śląskiej i Sobieszowskiej

d)  Waryńskiego

2. Wykonano  nową kanalizację deszczową w rejonie ulic:

a) Podgórzyńskiej

b) Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego

 

Efekty projektu:

- poprawa klimatu i stanu bioróżnorodności Miasta Jelenia Góra

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

- długość przebudowanej kanalizacji deszczowej – 1,68 km

- długość nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej – 0,4 km

 

Cel projektu:

Celem projektu było zabezpieczenie Miasta Jelenia Góra przed skutkami zmian klimatu w postaci podtopień i powodzi  spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, a także poprawa jakości środowiska naturalnego możliwa dzięki redukcji  ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.
Logotyp RPO WD UeEFRR

 

Kalendarz FB