Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w konsultacjach projektu „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”

link:    http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14442/zaproszenie-do-udzialu-w-kon...  

 

Kalendarz FB