Zaproszenie do udziału w konsultacjach - Listopad 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) do udziału w konsultacjach projektu Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2024 DOMINO IV"

1. Formularz konsultacji - Załącznik 1

2. Projekt Domino IV - Załącznik 2

3. Zaproszenie - Załącznik 3

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/10317/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach

 

Kalendarz FB