Zaproszenie do udziału w konsultacjach.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok".
Projekt Programu udostępniony jest:

  • na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra 
  • w Biulrtynie Informacji Publicznej bip.jeleniagora.pl
  • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10, pok. 003 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30:

  • osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. nr 003 lub
  • drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Grupa:

 

Kalendarz FB